aje

[bahasa percakapan] sahaja:
fikirnya, dia ~ yang betul;
kau ~ yang pergi.

berkongsi