ain II

[Arab]

1. mata, mata air;

2. inti, penting, sejati.

berkongsi