ain-al-banat, ainulbanat

[Arab] [sastera lama] sejenis kain yang elok.

berkongsi