AIDS

akronim bagi acquired immune deficiency syndrome (sindrom kurang daya tahan penyakit) iaitu penyakit atau keadaan yang dianggap disebabkan oleh sejenis virus yang menjadikan sel-sel putih dalam tubuh seseorang itu tidak lagi berupaya melindunginya daripada serangan penyakit.

berkongsi