agroekonomi

ekonomi yang berasaskan atau berkaitan dengan pertanian.

berkongsi