agroekologi

kajian saintifik tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitaran, khususnya di kawasan pertanian.

berkongsi