agraria

[Indonesia-Belanda] urusan tanah (pertanian, perkebunan, dan lain-lain).

berkongsi