aglosia

(Perubatan) ketiadaan lidah sejak lahir.

berkongsi