agitator

[Indonesia-Belanda] penghasut, perisau.

berkongsi