agamawan

orang (golongan) yang mempunyai ketaatan, pegangan, dan latar belakang agama yang kuat:
gerakan Islam yang dipelopori oleh tokoh ~ dalam perkembangan nasionalisme Melayu.

berkongsi