agan

beragan [Minangkabau] bermaksud, berniat, sengaja;
mati ~ mati bukan kerana penyakit (tetapi kerana rindu, sedih, dan lain-lain);

mengagan, mengagan-agan mengganggu, menggoda, mengusik.

berkongsi