aga II

angkuh, sombong:
ibu itu ~ pula atas anak tunggalnya itu;

beraga berlagak, memperlihat-lihatkan diri;

mengagakan membanggakan:
sesungguhnya kedua-dua orang tua itu dapat ~ anaknya;

keagaan keangkuhan, kesombongan:
sekaliannya ada, menjadi ~ bagi yang punya;

peraga raga III.

berkongsi