aforisme

(Linguistik) ungkapan yang tepat, ringkas, dan jelas yang mengandungi atau melahirkan suatu kebenaran umum, pepatah, bidalan, peribahasa (seperti bersatu teguh bercerai roboh).

berkongsi