afonia

(Perubatan) kehilangan suara yang disebabkan oleh penyakit larinks, kerosakan saluran suara dan sebagainya.

berkongsi