afiat

[Arab]

1. pulih, sihat;
sihat dan ~ = sihat wal ~ sihat (tidak uzur);

2. kesihatan;

mengafiatkan [sastera lama] memulihkan, menyihatkan;

keafiatan keadaan sihat, kesihatan:
dalam ~ dan keselamatan yang sempurna.

berkongsi