adrenal

(Biologi) berkenaan sesuatu yang berdekatan dengan atau berkaitan dengan ginjal.

berkongsi