adil

1. menyebelahi pihak yang benar (berkenaan (dengan) sesuatu, seseorang, tindakan, undang-undang, keputusan dan sebagainya):
raja yang ~;
tindakan yang ~;
hakim itu ~ keputusannya;

2. meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul (berkenaan (dengan) sesuatu, seseorang, tindakan, undang-undang, keputusan dan sebagainya):
pelantikan seseorang yang ahli dalam bidangnya adalah satu pelantikan yang ~;

3. menepati hak seseorang atau sesuatu:
kadar taksiran mestilah ~ dan tidak menjadi satu beban kepada penduduk;
para pekerja mendapat layanan dan ganjaran yang ~, setimpal dengan pengorbanan yang dilakukan kepada organisasi;

4. tidak menyebelahi mana-mana pihak (berkenaan (dengan) layanan terhadap seseorang dan sebagainya), tidak berat sebelah:
tugas ibu bapa ialah berlaku ~ dalam sesuatu pemberian kepada anak-anak dengan tidak melebihkan seorang daripada yang lain;

mengadili menimbangkan dengan saksama serta memutuskan (dalam mahkamah dan sebagainya), memeriksa dan menghukum orang dengan adil:
~ dan menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang;

keadilan sifat (perbuatan, tindakan, dan lain-lain) yang adil:
~ seseorang raja atau pemerintah;
ia menuntut ~
ia menuntut penyelesaian yang adil;
menciptakan ~ masyarakat mengadakan susunan dan keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat;

ketidakadilan perihal (keadaan, perbuatan, kejadian, dan sebagainya) tidak adil;

peradilan segala yang berkaitan dengan perkara pengadilan:
selalunya ahli sains membuat ~ moral kepada rakan-rakan mereka;

pengadilan
1. mahkamah, majlis, dan sebagainya yang mengadili:
aku akan dihadapkan ke muka ~ dan di sanalah aku akan menerima keadilan;

2. perihal (perbuatan dan sebagainya) mengadili, perbicaraan serta keputusan oleh pengadil:
penjahat-penjahat perang dijatuhi hukuman mati dalam ~ di mahkamah Nuremberg;

3. perihal (perbuatan dan sebagainya) mengadili sesuatu pertandingan dan sebagainya:
~ pertandingan pakaian aneka ragam;

pengadil
1. orang yang mengadili sesuatu perkara, hakim:
jikalau orang yang membuat undang-undang juga menjadi ~ undang-undang, nescaya tidak ada kebebasan;
~ litar
pengadil yang beredar ke beberapa tempat (bandar dan sebagainya) untuk menjalankan perbicaraan;

2. orang yang mengadili pertandingan atau perlawanan (seperti bola sepak, tinju, dan lain-lain).

berkongsi