adakala

ada waktunya (ketikanya, kalanya), kadangkala, sekali-sekali:
~ dia menang, ~ pula dia kalah.

berkongsi