adab

1. tingkah laku serta tutur kata yang halus (sopan), budi bahasa, budi pekerti yang halus, kesopanan:
dia seorang yang tinggi ~nya;
kami berbual-bual juga dan masing-masing bercermat menjaga ~, supaya tidak berlaku langgar bahasa;

2. cara seseorang berkelakuan dalam sesuatu situasi tertentu:
~ pergaulan;
~ makan;
~ tertib
budi bahasa dan tingkah laku (yang halus dan sopan);
balik ~ [sastera lama] tiada adab, biadab, kurang sopan;
ilmu ~ pengetahuan mengenai buruk baik bagi kelakuan manusia (budi bahasa dan budi pekertinya);

beradab
1. mempunyai (menunjukkan) adab, berbudi bahasa, bersopan:
kelakuannya seperti orang tidak ~;

2. telah maju tingkat kehidupan (jasmani dan rohani), bertamadun:
bangsa-bangsa yang ~;

mengadabi beradab (bersopan, berbudi bahasa) terhadap orang lain, menghormati:
~nya sebagai orang yang sopan;

memperadabkan menjadikan beradab (bertamadun), memajukan tingkat kehidupan (sesuatu bangsa atau masyarakat) pada aspek jasmani dan rohani:
~ bangsa-bangsa yang terkebelakang;

peradaban keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani (sesuatu bangsa, masyarakat, dan sebagainya), tamadun:
jangan membuang yang halus dan tinggi yang terdapat dalam ~ Barat;

berperadaban telah mencapai peradaban (yang maju), bertamadun:
dunia yang sofistikated lagi ~ ini.

berkongsi