acar II

= acaran [Kedah] tempat membuang kotoran dapur, limbah;
kain dalam ~ dikutip cuci ia hendak ke longkang lagi (peribahasa) sudah rosak betul, tidak dapat dibaiki lagi (berkenaan (dengan) akhlak perempuan jahat dan lain-lain).

berkongsi