abuk-abuk

= ~ sagu sejenis penganan yang dibuat daripada biji-biji sagu (gula melaka dan lain-lain).

berkongsi