abtar

[Arab]

1. [sastera lama] kudung;

2. terputus rahmat Allah.

berkongsi