abid

[Arab] orang yang menghambakan diri kepada Allah dengan beribadat kepada-Nya.

berkongsi