abiad

[Arab] [sastera lama] putih;
fidah yang ~ perak yang putih.

berkongsi