abdikasi

turun dari takhta kerajaan dengan kehendak (kerelaan) seseorang raja itu sendiri.

berkongsi