a/p

[kependekan] anak perempuan (kepada):
Kumari ~ Gopal.

berkongsi