a/l

[kependekan] anak lelaki (kepada):
Maniam ~ Muniandy.

berkongsi