zabarjad

[Arab] sejenis batu berhablur yang dipakai sebagai permata, nilam.

berkongsi