xi

huruf ke-14 dalam abjad Yunani yang ditulis dengan simbol Ξ,ξ

berkongsi