wiraswasta

orang yang bijak dan berkebolehan dalam mengusahakan aktiviti perniagaan atau perdagangan secara profesional, seperti mengenal pasti, menentukan keluaran baru, dan sebagainya:
usahawan Melayu bukan sebagai kapitalis yang berwatak binatang ekonomi, tetapi sebagai ~ Muslim yang terikat dengan norma dan etika agamanya.

berkongsi