WHO

[kependekan] World Health Organisation (Pertubuhan Kesihatan Sedunia).

berkongsi