waterpruf

[bahasa percakapan] tidak masuk air, kalis air, kedap air:
jam tangannya ~.

berkongsi