WAP II

akronim bagi Wireless Application Protocol (Protokol Aplikasi Tanpa Wayar, iaitu suatu sistem yang membolehkan pengguna mengakses internet dengan menggunakan telefon bimbit).

berkongsi