wadah

1. [Jawa] bekas (tempat) untuk mengisi atau diisi sesuatu;

2. alat, asas, medan, saluran (untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu):
pihak penganjur berharap seminar sedemikian akan menjadi ~ untuk para pendidik bahasa dan sastera Melayu bertukar-tukar pendapat;
ada orang melihatnya berfungsi sebagai ~ pengiklanan, medan propaganda, suatu saluran untuk menyampaikan informasi, dan bermacam-macam lagi;

berwadahkan menggunakan atau mempunyai sesuatu sebagai wadah:
kita telah dapat mengemukakan penyelesaian agama dengan ~ ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, di samping berdoa dan bertawakal kepada Allah;

mewadahi menjadi wadah kepada (atau bagi):
kebosanannya sudah lama ~ kekecewaan untuk mendapatkan sebarang kerja.

berkongsi