waadat

[Arab] perjanjian;

berwaadat berjanji, membuat perjanjian:
perjanjian atau ~ itu semacam bertentangan dengan asas keutuhan asal-usul raja itu.

berkongsi