virusid

agen yang memusnahkan pertumbuhan virus.

berkongsi