ultra vires

(Latin) (Undang-undang) melampaui atau di luar kuasa atau autoriti yang sah seseorang, sesebuah badan dan sebagainya:
sebaliknya, jika pihak berkuasa bertindak secara melangkaui kekuasaan atau ~, maka pihak yang terjejas akan mendapat penghakiman yang sewajarnya.

berkongsi