ukhrawi

[Arab] berkaitan dengan akhirat:
jangkauan Islam itu ialah kehidupan lahir dan batin, duniawi dan ~.

berkongsi