ugal-ugalan

[Jawa] berkelakuan tidak senonoh (tidak sopan), kurang ajar.

berkongsi