ufti

persembahan (wang, emas, dan lain-lain) yang wajib dibayar kepada raja atau negara yang berkuasa (menaklukkan):
maka segala negeri takluk pada tanah Melaka itu pun sekaliannya memberi ~ kepada Melaka pada tiap-tiap tahun.

berkongsi