ubah suai

mengubah suai membuat perubahan dan sebagainya pada sesuatu supaya menjadi sesuai dengan sesuatu keadaan (keperluan, kegunaan, dan sebagainya):
~ bangunan lama;
~ sistem dan kaedah lama supaya dapat memenuhi keperluan keadaan sekarang;

ubah suaian sesuatu yang telah diubah suai, hasil daripada mengubah suai;

pengubahsuaian perihal (perbuatan, kerja, proses, dan sebagainya) mengubah suai:
biasanya beberapa ~ berlaku oleh sebab timbulnya persoalan baru dalam menangani kata masukan tertentu, yang tidak terduga atau tertelah pada pringkat awal penentuan sistem;
penyusunan semula dan ~ istilah-istilah yang telah digubal dan dicipta pada tahap awal perkembangan bahasa;

pengubah suai bahan atau alat untuk mengubah suai sesuatu:
~ yang biasa dicampurkan untuk memelihara kekerasan permukaan tuangan ialah fluorida dan siliko-fluorida.

berkongsi