tunjang I

akar ~ akar yang tumbuh lurus ke bawah ke dalam tanah (untuk menguatkan pendirian pokok);

bertunjang
1. ada akar tunjangnya (tumbuh-tumbuhan);

2. ki berpegang teguh (pada), berasas (pada), bersandar (pada):
ajaran mereka itu tidak ~ pada agama, tidak bersandar pada logik;
~ kayu ara,
~ pula mali-mali (peribahasa) orang hina dan miskin hendak menyerupai orang mulia dan kaya;

bertunjangkan [kiasan] berasaskan, berdasarkan, bersandarkan:
Hassan Ali akan mewakili generasinya dalam bidang penulisan cerita-cerita pendek lucu dan menyindir yang ~ jiwa orang Melayu;
kenyataan ini ~ fakta bahawa bahasa baku adalah ragam yang dihubungkan dengan suasana rasmi dan formal;

menunjang
1. menyokong (menopang, menongkat, dan lain-lain) supaya jangan rebah atau runtuh;

2. = menunjangi memberi sokongan dan sebagainya, menolong menjadikan (lebih) kukuh (berkesan, berpengaruh, dan lain-lain), membantu:
semasa aku sekolah, mamakku turut ~ belanjaku itu dengan wang;
dunia kesusasteraan masa kini masih dikuasai dan ditunjangi oleh golongan penulis veteran yang telah lama berkarya;

tunjang-menunjang saling bantu-membantu:
saling bertukar pengalaman, pandangan, dan pendapat serta ~ dalam setiap gerakan dan kegiatan sasterawan;

tunjangan bantuan (berupa wang dan lain-lain) yang diberikan, pertolongan, sokongan:
kaum penganggur di sini mendapat ~;

penunjang
1. orang yang memberi tunjangan (bantuan dan lain-lain), penyokong;

2. orang yang menyokong sesuatu pihak (dalam perlawanan bola sepak dan lain-lain).

berkongsi