tundun II

1. [Brunei], [Minangkabau] tengkuk (orang, kuda):
rambut Aini potongan pendek, ~nya terdedah;

2. bahagian sebelah atas kemaluan perempuan.

berkongsi