tulis

batu ~
a) papan batu (untuk menyurat);
b) = batu bertulis batu bersurat, prasasti;
bilik ~ bilik tempat menyurat (membaca dan lain-lain);
buku ~ = kitab ~ buku kosong untuk menyurat;
kain ~ kain batik;
kapur ~ kapur untuk menyurat pada papan hitam dan lain-lain;
mesin ~ alat untuk menaip, mesin taip;
seperti ~ di atas air (peribahasa) nasihat yang baik itu tidaklah berguna kepada orang yang memang jahat;

bertulis ada tulisannya, sudah ditulis, bersurat:
surat yang ~ dengan huruf Jawi;
batu ~
batu tulis;
~ tangan disurat dengan tangan;

menulis
1. mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena (kalam, kapur, pensel, dan lain-lain), menyurat:
pada masa kanak-kanak berada di dalam darjah satu, mereka mulai belajar ~;

2. melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai huruf, membuat surat, mengarang:
tiada empat orang dalam negeri ini yang tahu ~ seperti tuan ini;
jika yang ditulis olehnya berlawanan dengan yang sebenarnya sudah tentu ia akan merupakan racun yang amat berbahaya;

3. [sastera lama] membuat gambar, menggambar, melukis:
laksana gambar baru ditulis;

4. membuat kain batik (dengan tangan), membatik;

tulis-menulis perihal menulis (mengarang dan lain-lain), karang-mengarang;

menulisi menulis (menyurat) pada:
jangan ditulisi buku ini;

menuliskan
1. menulis sesuatu di, mencatatkan:
dia meminta kertas daripada jururawat, lalu ~ namanya;

2. menggunakan sesuatu untuk menulis, menulis dengan (pensel dan lain-lain):
bagaimana hendak ~ pensel yang tumpul ini?;

3. menceritakan dengan menulis, mengarangkan, menyuratkan:
cerita ini kutuliskan secara roman sejarah;

4. menulis (mengarang, menyurat) untuk orang lain:
dia meminta saya ~nya sepucuk surat;

5. membuatkan gambar (peta dan lain-lain), menggambarkan, melukiskan:
inilah waktu baik engkau tuliskan peta negeri Judah ini;

tertulis telah atau sudah ditulis, tercatat, tersurat:
harga yang ~ pada peti itu ialah $7.50 sen;

tulisan
1. hasil daripada menulis, sesuatu yang ditulis, cara menulis:
rupa ~mu seperti cakar ayam;
dengan ~
dengan ditulis (tidak dengan kata-kata);

2. hasil sastera (dalam bentuk prosa atau puisi), karangan:
pernahkah dia membaca ~ Bertrand Russell?;

3. [sastera lama] sesuatu yang digambarkan, gambaran, lukisan;

4. kain yang dibatik (bukan dicetak), batik;

5. sesuatu yang ditakdirkan, nasib, suratan;
~ cepat [Indonesia] trengkas;
~ Jawi tulisan yang memakai huruf-huruf Jawi;
~ nasib suratan takdir;
~ Rumi tulisan yang memakai huruf-huruf Rumi;
~ tangan tulisan yang ditulis dengan tangan (tidak ditaip atau dicetak);

penulisan perihal atau kegiatan dan sebagainya menulis (mengarang dan lain-lain), hasil daripada menulis (mengarang dan lain-lain):
dalam usaha meringankan hikayat ini saya telah mengikuti gaya ~ yang asal;
versi 1965 ialah ~ kembali teori asal dengan beberapa pindaan dan tambahan;

penulis
1. orang yang menulis:
siapa ~ surat ini?;

2. pengarang (novel, cerpen, dan lain-lain), penyair, penyajak:
hampir semua orang yang hadir pada majlis itu ialah wartawan dan ~ belaka;

3. panitera, setiausaha, sekretaris;
~ cepat jurutrengkas;

4. [sastera lama] orang yang melukis (menggambar), penggambar, pelukis: setelah dilihat oleh segala Keling ~ itu, maka sekaliannya hairan;
~ tamu
tokoh khas yang diundang oleh sesebuah institusi, badan dan sebagainya untuk menghasilkan karya tulisan yang berupa novel, puisi dan sebagainya.

berkongsi