triplet

(Seni Muzik) kumpulan tiga not yang mempunyai nilai masa yang sama.

berkongsi