transaksi

[Indonesia-Belanda]
1. penyelesaian pembayaran dalam perniagaan (perdagangan);

2. persetujuan jual beli, urusan jual beli (perdagangan), urus niaga:
bahasa Inggeris digunakan untuk membuat ~ perdagangan dengan semua provinsi India.

berkongsi