tradisi

sesuatu kebiasaan (adat, kepercayaan, dan lain-lain) yang kekal turun-temurun, sesuatu yang sudah menjadi amalan yang sudah sebati dengan sesuatu masyarakat (golongan, kumpulan, dan sebagainya):
suatu ~ orang Islam di Malaysia ketika menyambut Hari Raya ialah saling menziarahi;
saya sangat bimbang apabila melihat masyarakat kita yang tidak ada ~ membaca;

bertradisi mempunyai tradisi;

mentradisi menjadi tradisi:
ada pembaharuan itu yang telah ~;

mentradisikan menjadikan sesuatu (fahaman, pemikiran, dan lain-lain) sebagai tradisi:
Islamlah yang ~ kita;

pentradisian proses mentradisikan sesuatu.

berkongsi