tombok

[Jakarta]
1. terpaksa menambah wang (kerana kekurangan dan lain-lain);

2. wang yang ditambahkan (kerana kekurangan dan lain-lain);

3. wang upah kepada penari perempuan (tandak) ketika mengebeng.

berkongsi