titah

[bahasa dalam] kata (raja), perintah (raja);
menjunjung ~ menjalankan perintah (raja);
~ diraja titah Ke bawah DYMM Yang di-Pertuan Agong dalam Parlimen yang menerangkan dasar pemerintahan dan rancangan kerajaan;
~ perintah [sastera lama] berbagai-bagai titah (raja);

bertitah berkata, memberi perintah:
maka raja pun ~ kepada segala menteri;
~ lalu sembah berlaku
(peribahasa) jika kita turut kehendak orang, kehendak kita pun akan diikutnya pula;

menitahkan memerintahkan, menyuruh:
maka raja China pun ~ utusan ke Melaka.

berkongsi