timba I

sejenis bekas untuk mencedok air di perigi dan lain-lain;
~ ruang
a) timba untuk membuang air di perahu;
b) ruang (petak) di tengah-tengah perahu;
diperlelar ~ ke perigi, tak sekali, sekali pecah = jangan diperlelar ~ ke perigi, kalau tak putus, genting (peribahasa) jangan diulang-ulang perbuatan jahat, lambat-laun mendapat sesuatu bencana juga;

bertimba menggunakan timba, sedang mengambil air dengan menggunakan timba;
~ karang bergaduh (berkelahi), berbuat kecoh (bising);
~ wang [Minangkabau] hidup senang (mewah);

bertimbakan menggunakan sesuatu sebagai timba:
mandi ~ sebiji besen kecil;

menimba
1. mencedok air (daripada perigi dan lain-lain) dengan timba:
kebun-kebun yang hampir dengan tebing sungai boleh diairi dengan ~ air daripada sungai;

2. membuang (mengeringkan) air di perahu dan lain-lain:
maka selalu ditimba perahu itu, tiada berhenti;

3. [kiasan] mengambil, memperoleh (pengetahuan dan lain-lain), mencabut atau mencedok (pengetahuan, maklumat, dan sebagainya) daripada sesuatu sumber:
pidatonya sangat meyakinkan, ditimba daripada pengalaman sendiri;
ini adalah sumber-sumber penting yang mesti ditimba;
mereka giat membuka kamus-kamus Sanskrit dan kata-kata bahasa daerah bukan Melayu;

tertimba dapat ditimba;
tiada ~ tiada dapat ditimba;

penimbaan perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) menimba:
~ ilmu moden;

penimba
1. alat untuk menimba;

2. orang yang menimba (air, ilmu dan lain-lain):
~ ilmu.

berkongsi